SPOZNAJTE NAŠU MINI FARMU

Cieľom farmy je oboznámiť deti so zvieratkami, ktoré sú typické pre naše okolie, dozvedia sa aký je ich význam a tiež spoznajú starostlivosť o ne. Deťom predstavíme domáce zvieratká, ktoré žijú v našom areáli.

PRE ŠKOLY A MATERSKÉ ŠKOLY

Milé pani učiteľky, páni učitelia, žiaci. Spestrite si bežné hodiny prírodopisu a príďte načerpať nové informácie o zvieratách a prírode.

Okrasné rybníky sú práve tým príjemným prostredím pre organizovanie výletov materskej a základnej školy a to pre mnoho detských atrakcií.

Ponúkame našim detským ratolestiam …

ZISTITE ČO A AKO V NAŠEJ FARME CHOVÁME